THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/11/2020

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT       
THỜI KHÓA BIỂU 
Thực hiện từ 02 tháng 11 năm 2020 
            
 10A110A210A310A410A510A610A710A810A9 
TTiết 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ 
 Tiết 2ToánNgữ vănHóa họcThể dụcToánThể dụcĐịa LíTin họcGDCD 
HMinhHoànPhươngHươngDHuệKhảiNămThủyTuyết 
aTiết 3Ngoại ngữHóa họcToánVật líĐịa LíNgữ vănNgữ vănToánToán 
iHạnh_AThiêmHuệNhãNămHoànDungN LiênMinh 
 Tiết 4Tin họcSinh họcNgoại ngữNgoại ngữNgữ vănToánNgoại ngữNgữ vănHóa học 
 ThủyBưởiThuyaThưDungMinhHoàHoànThiêm 
 Tiết 5Vật líTin họcNgữ vănToánNgoại ngữHóa họcToánNgoại ngữThể dục 
 ĐứcThủyDungNgaHạnh_AThiêmHuệThưKhải 
TTiết 1Công nghệVật líThể dụcGD QP-ANGDCDNgữ vănLịch SửToánToán 
hVănSỹPhấnThơmTuyếtHoànTưởngN LiênMinh 
Tiết 2Thể dụcNgoại ngữĐịa LíTin họcNgữ vănCông nghệNgoại ngữToánToán 
 ToànHạnh_ANămThủyDungVănHoàN LiênMinh 
BTiết 3ToánNgữ vănHóa họcCông nghệNgoại ngữGDCDĐịa LíThể dụcVật lí 
aMinhHoànPhươngVănHạnh_ATuyếtNămPhấnSỹ 
 Tiết 4Vật líThể dụcTin họcNgữ vănLịch SửToánVật líThể dụcNgữ văn 
 ĐứcToànThủyHoànTưởngMinhSỹPhấnDung 
 Tiết 5Vật líĐịa LíGD QP-ANToánTin họcVật líNgữ vănLịch SửNgoại ngữ 
 ĐứcUyênThơmNgaThủySỹDungTưởngThuya 
TTiết 1Hóa họcLịch SửVật líThể dụcVật líThể dụcThể dụcToánTin học 
hQuyềnTưởngNhãHươngDSỹKhảiToànN LiênThủy 
Tiết 2Thể dụcHóa họcNgữ vănNgoại ngữThể dụcVật líNgoại ngữVật líĐịa Lí 
 ToànThiêmDungThưHươngDSỹHoàNhãNăm 
TTiết 3Ngữ vănVật líSinh họcVật líTin họcLịch SửHóa họcNgoại ngữThể dục 
ưDungSỹBưởiNhãThủyTưởngPhươngThưKhải 
 Tiết 4GD QP-ANNgoại ngữĐịa LíHóa họcThể dụcNgoại ngữCông nghệTin họcSinh học 
 ThơmHạnh_ANămThiêmHươngDHoàVănThủyBưởi 
 Tiết 5Ngoại ngữToánTin họcĐịa LíHóa họcGD QP-ANThể dụcCông nghệNgữ văn 
 Hạnh_AHuyThủyNămQuyềnThơmToànVănDung 
TTiết 1Tin họcToánVật líSinh họcCông nghệToánToánGD QP-ANVật lí 
hThủyHuyNhãBưởiVănMinhHuệThơmSỹ 
 Tiết 2Lịch SửGDCDThể dụcToánSinh họcNgoại ngữToánVật líToán 
NTưởngTuyếtPhấnNgaBưởiHoàHuệNhãMinh 
ăTiết 3Thể dụcCông nghệToánĐịa LíVật líTin họcGD QP-ANThể dụcLịch Sử 
mToànVănHuệNămSỹThủyThơmPhấnTưởng 
 Tiết 4ToánThể dụcNgoại ngữGDCDGD QP-ANSinh họcHóa họcĐịa LíCông nghệ 
 MinhToànThuyaTuyếtThơmBưởiPhươngNămVăn 
 Tiết 5Địa LíGD QP-ANCông nghệTin họcToánĐịa LíVật líNgoại ngữNgoại ngữ 
 UyênThơmVănThủyHuệNămSỹThưThuya 
TTiết 1GDCDToánToánThể dụcHóa họcNgữ vănVật líVật líNgoại ngữ 
hTuyếtHuyHuệHươngDQuyềnHoànSỹNhãThuya 
 Tiết 2Ngữ vănThể dụcVật líLịch SửVật líHóa họcToánNgữ vănĐịa Lí 
SDungToànNhãTưởngSỹThiêmHuệHoànNăm 
áTiết 3Ngoại ngữVật líNgữ vănNgữ vănĐịa LíNgoại ngữSinh họcGDCDThể dục 
uHạnh_ASỹDungHoànNămHoàBưởiTuyếtKhải 
 Tiết 4Hóa họcĐịa LíNgoại ngữVật líToánTin họcThể dụcĐịa LíNgữ văn 
 QuyềnUyênThuyaNhãHuệThủyToànNămDung 
 Tiết 5Địa LíNgoại ngữSinh hoạtNgoại ngữNgữ vănĐịa LíTin họcHóa họcHóa học 
 UyênHạnh_ANhãThưDungNămThủyQuyềnThiêm 
TTiết 1Sinh họcToánGDCDNgữ vănToánToánTin họcHóa họcVật lí 
hBưởiHuyTuyếtHoànHuệMinhThủyQuyềnSỹ 
 Tiết 2Ngữ vănTin họcThể dụcToánNgoại ngữThể dụcGDCDNgữ vănGD QP-AN 
BDungThủyPhấnNgaHạnh_AKhảiTuyếtHoànThơm 
Tiết 3ToánNgữ vănToánHóa họcThể dụcVật líNgữ vănSinh họcTin học 
yMinhHoànHuệThiêmHươngDSỹDungBưởiThủy 
 Tiết 4Sinh hoạtSinh hoạtLịch SửSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt 
 MinhHạnh_ATưởngNgaDungHoànHuệPhấnKhải 
 Tiết 5-x--x--x--x--x--x--x--x--x- 
 11A111A211A311A411A511A611A711A811A911A10
TTiết 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
 Tiết 2GD QP-ANVật líTin họcSinh họcNgoại ngữNgoại ngữCông nghệGDCDToánLịch Sử
HThơmNamXoanBưởiHạnh_AThuyaThảoHuyềnN LiênHạnh_S
aTiết 3Vật líNgữ vănNgữ vănThể dụcCông nghệNgữ vănNgoại ngữThể dụcGDCDToán
iĐứcThêuHiênHươngDThảoNg AnhThuyaKhảiHuyềnVLiên
 Tiết 4Ngữ vănToánCông nghệNgữ vănGD QP-ANVật líVật líHóa họcHóa họcNgữ văn
 Ng AnhVLiênThảoHiênQuyênQQuyênLNamPhươngThịnhThêu
 Tiết 5Ngoại ngữLịch SửVật líCông nghệVật líThể dụcNgữ vănToánGD QP-ANThể dục
 ThuyaHạnh_SNamThảoQuyênLDũngHiênVLiênQuyênQHươngD
TTiết 1Vật líHóa họcĐịa LíNgoại ngữToánToánNgoại ngữNgoại ngữHóa họcTin học
hĐứcPhươngUyênHạnh_AChiAnhThuyaKiềuThịnhXoan
Tiết 2Vật líGD QP-ANNgoại ngữTin họcVật líLịch SửVật líToánNgoại ngữCông nghệ
 ĐứcThơmKiềuXoanQuyênLHạnh_SNamVLiênThuyaThảo
BTiết 3Công nghệToánVật líToánVật líNgoại ngữTin họcGD QP-ANToánĐịa Lí
aThảoVLiênNamAnhQuyênLThuyaXoanThơmN LiênUyên
 Tiết 4ToánCông nghệToánToánTin họcVật líHóa họcVật líToánNgoại ngữ
 ChiThảoNguyênAnhXoanQuyênLPhươngNamN LiênKiều
 Tiết 5Tin họcVật líToánHóa họcNgoại ngữVật líToánLịch SửCông nghệToán
 XoanNamNguyênThịnhHạnh_AQuyênLAnhHạnh_SThảoVLiên
TTiết 1Hóa họcToánToánToánSinh họcHóa họcGD QP-ANNgữ vănNgữ vănGDCD
hThịnhVLiênNguyênAnhBưởiPhươngQuyênQNg AnhThêuHuyền
Tiết 2Ngữ vănNgoại ngữVật líHóa họcToánToánNgữ vănToánCông nghệNgữ văn
 Ng AnhKiềuNamThịnhChiAnhHiênVLiênThảoThêu
TTiết 3ToánNgữ vănNgoại ngữGD QP-ANHóa họcCông nghệToánVật líToánToán
ưChiThêuKiềuQuyênQThịnhThảoAnhNamN LiênVLiên
 Tiết 4ToánThể dụcHóa họcNgữ vănNgữ vănNgữ vănThể dụcCông nghệToánVật lí
 ChiDũngPhươngHiênThêuNg AnhKhảiThảoN LiênNam
 Tiết 5Thể dụcGDCDNgữ vănVật líThể dụcGD QP-ANCông nghệNgoại ngữVật líHóa học
 KhảiHuyềnHiênSỹHươngDQuyênQThảoKiềuNamThịnh
TTiết 1ToánThể dụcGD QP-ANToánĐịa LíSinh họcHóa họcTin họcNgoại ngữNgữ văn
hChiDũngQuyênQAnhUyênHiềnPhươngXoanThuyaThêu
 Tiết 2Ngữ vănHóa họcCông nghệLịch SửNgữ vănToánNgoại ngữVật líĐịa LíNgoại ngữ
NNg AnhPhươngThảoHạnh_SThêuAnhThuyaNamUyênKiều
ăTiết 3Ngoại ngữToánNgữ vănCông nghệToánToánVật líĐịa LíSinh họcGD QP-AN
mThuyaVLiênHiênThảoChiAnhNamUyênBưởiQuyênQ
 Tiết 4Công nghệSinh họcLịch SửVật líToánNgữ vănNgữ vănToánNgữ vănVật lí
 ThảoHiềnHạnh_SSỹChiNg AnhHiênVLiênThêuNam
 Tiết 5Sinh họcNgoại ngữToánNgữ vănLịch SửCông nghệToánNgữ vănVật líToán
 HiềnKiềuNguyênHiênHạnh_SThảoAnhNg AnhNamVLiên
TTiết 1Ngữ vănĐịa LíToánToánNgữ vănGDCDThể dụcHóa họcTin họcSinh học
hNg AnhUyênNguyênAnhThêuHuyềnKhảiPhươngXoanBưởi
 Tiết 2GDCDCông nghệHóa họcNgoại ngữToánNgoại ngữNgữ vănNgữ vănNgữ vănThể dục
SHuyềnThảoPhươngHạnh_AChiThuyaHiênNg AnhThêuHươngD
áTiết 3ToánTin họcNgữ vănĐịa LíCông nghệHóa họcToánNgoại ngữNgoại ngữNgữ văn
uChiXoanHiênUyênThảoPhươngAnhKiềuThuyaThêu
 Tiết 4Thể dụcNgữ vănNgoại ngữNgữ vănGDCDThể dụcToánSinh họcThể dụcCông nghệ
 KhảiThêuKiềuHiênHuyềnDũngAnhBưởiHươngDThảo
 Tiết 5Ngoại ngữNgoại ngữThể dụcVật líThể dụcToánSinh hoạtCông nghệLịch SửHóa học
 ThuyaKiềuKhảiSỹHươngDAnhPhươngThảoHạnh_SThịnh
TTiết 1Hóa họcToánThể dụcThể dụcNgoại ngữĐịa LíGDCDNgữ vănNgữ vănVật lí
hThịnhVLiênKhảiHươngDHạnh_AUyênHuyềnNg AnhThêuNam
 Tiết 2Lịch SửVật líSinh họcGDCDNgữ vănNgữ vănĐịa LíToánThể dụcNgoại ngữ
BHạnh_SNamBưởiHuyềnThêuNg AnhUyênVLiênHươngDKiều
Tiết 3Địa LíNgữ vănGDCDNgoại ngữHóa họcTin họcLịch SửThể dụcVật líToán
yUyênThêuHuyềnHạnh_AThịnhXoanHạnh_SKhảiNamVLiên
 Tiết 4Sinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh họcSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt
 ĐứcVLiênNamBưởiThêuNg AnhHiềnThơmHươngDHuyền
 Tiết 5-x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-
            
 12A112A212A312A412A512A612A712A812A9 
TTiết 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ 
 Tiết 2Ngữ vănHóa họcNgữ vănToánToánVật líGD QP-ANNgoại ngữSinh học 
HHiênQuyềnPhượngNgaLanhQuyênQHoàHiền 
aTiết 3Ngoại ngữThể dụcNgoại ngữTin họcToánNgữ vănToánVật líGD QP-AN 
iHoàPhấnThưXoanNgaYếnHuynhLiễuQuyênQ 
 Tiết 4GDCDNgữ vănVật líLịch SửĐịa LíToánToánTin họcToán 
 TuyếtLiễuHạnh_SUyênPhượngHuynhXoanNga 
 Tiết 5Địa LíNgoại ngữToánHóa họcVật líĐịa LíNgữ vănNgữ vănGDCD 
 NămHoàHuynhThịnhLiễuUyênYếnHuyền 
TTiết 1Vật líSinh họcToánToánThể dụcTin họcLịch SửGD QP-ANVật lí 
hLanhHiềnHuynhPhượngToànThủyHạnh_SQuyênQLiễu 
Tiết 2GD QP-ANToánLịch SửVật líVật líHóa họcĐịa LíSinh họcNgữ văn 
 QuyênQChiTưởngLanhLiễuThịnhUyênHiền 
BTiết 3Lịch SửToánNgữ vănNgữ vănToánThể dụcToánToánVật lí 
aHạnh_SChiYếnNgaToànHuynhPhượngLiễu 
 Tiết 4ToánĐịa LíGD QP-ANGDCDLịch SửNgoại ngữNgữ vănHóa họcToán 
 HuynhNămQuyênQTuyếtHạnh_SThưThịnhNga 
 Tiết 5ToánNgữ vănVật líGD QP-ANNgoại ngữNgữ vănNgoại ngữĐịa LíNgoại ngữ 
 HuynhLiễuQuyênQKiềuYếnThưNămHoà 
TTiết 1Ngoại ngữToánTin họcNgữ vănSinh họcVật líNgữ vănThể dụcCông nghệ 
hHoàChiXoanYếnHiềnLanhHươngVDũngQuyênC 
Tiết 2Lịch SửGDCDSinh họcCông nghệGD QP-ANCông nghệHóa họcNgữ vănTin học 
 Hạnh_SHuyềnHiềnQuyênCQuyênQLanhQuyềnYếnXoan 
TTiết 3Ngữ vănHóa họcHóa họcThể dụcCông nghệSinh họcTin họcNgữ vănĐịa Lí 
ưHiênQuyềnThiêmToànQuyênCHiềnXoanYếnNăm 
 Tiết 4Vật líLịch SửVật líTin họcNgoại ngữLịch SửNgoại ngữGDCDThể dục 
 LanhTưởngLiễuXoanKiềuHạnh_SThưHuyềnToàn 
 Tiết 5Sinh họcVật líNgoại ngữVật líLịch SửNgữ vănThể dụcNgoại ngữHóa học 
 HiềnLiễuThưLanhHạnh_SYếnDũngHoàThiêm 
TTiết 1ToánNgoại ngữThể dụcToánNgữ vănThể dụcGDCDNgữ vănLịch Sử 
hHuynhHoàPhấnPhượngHươngVToànTuyếtYếnTưởng 
 Tiết 2Ngữ vănToánĐịa LíThể dụcTin họcNgoại ngữSinh họcTin họcNgữ văn 
NHiênChiNămToànThủyThưHiềnXoan 
ăTiết 3Ngoại ngữTin họcToánNgữ vănNgữ vănToánNgoại ngữVật líToán 
mHoàXoanHuynhYếnPhượngThưLiễuNga 
 Tiết 4Thể dụcGD QP-ANLịch SửNgoại ngữNgữ vănNgữ vănToánToánToán 
 DũngQuyênQTưởngKiềuYếnHuynhPhượngNga 
 Tiết 5Toán TCVật líNgữ vănNgữ vănToánGD QP-ANToánToánNgoại ngữ 
 HuynhLiễuYếnNgaQuyênQHuynhPhượngHoà 
TTiết 1Thể dụcToánToánToánTin họcHóa họcVật líLịch SửThể dục 
hDũngChiHuynhPhượngThủyThịnhLanhTưởngToàn 
 Tiết 2Hóa họcNgoại ngữNgoại ngữNgoại ngữNgữ vănTin họcVật líHóa họcVật lí 
SQuyềnHoàThưKiềuThủyLanhThịnhLiễu 
áTiết 3Tin họcLịch SửHóa họcLịch SửVật líNgoại ngữCông nghệToánNgữ văn 
uThủyTưởngThiêmHạnh_SLiễuThưLanhPhượng 
 Tiết 4ToánVật líNgữ vănHóa họcHóa họcToánLịch SửNgoại ngữTin học 
 HuynhLiễuThịnhThiêmPhượngHạnh_SHoàXoan 
 Tiết 5Ngữ vănNgữ vănGDCDVật líThể dụcToánToánVật líNgoại ngữ 
 HiênHuyềnLanhToànPhượngHuynhLiễuHoà 
TTiết 1Công nghệNgữ vănThể dụcNgoại ngữToánVật líTin họcToánLịch Sử 
hQuyênCPhấnKiềuNgaLanhXoanPhượngTưởng 
 Tiết 2Hóa họcCông nghệTin họcSinh họcHóa họcToánVật líLịch SửNgữ văn 
BQuyềnQuyênCXoanHiềnThiêmPhượngLanhTưởng 
Tiết 3Vật líThể dụcToánToánNgoại ngữGDCDHóa họcCông nghệToán 
yLanhPhấnHuynhPhượngKiềuTuyếtQuyềnQuyênCNga 
 Tiết 4Tin họcTin họcCông nghệĐịa LíGDCDLịch SửNgữ vănThể dụcHóa học 
 ThủyXoanQuyênCUyênTuyếtHạnh_SDũngThiêm 
 Tiết 5Sinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt 

 

lINK TẢI THỜI KHÓA BIỀU:
Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều