Ngày 18 tháng 11 năm 2018 trường THPT Nguyễn Thiện Thuật tổ chức " LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA"